agarcia@bufeteantoniofont.com

Alejandro García

  • Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat de les Illes Balears.

Àrees d'especialització

Confecció de nòmines i Seguretat Social, Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Idiomes

Castellà | Anglès | Català