afont@bufeteantoniofont.com

Antonio Font

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears any 1983.
 • Graduat Social per l’Escola Social de Barcelona al juny de 1977.
 • Advocat en exercici dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Balears i de Madrid.
 • Graduat Social en exercici de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Balears.
 • Professor de l’Escola Universitària de Relacions Laborals de la Universitat de les Illes Balears des de l’any 1987.
 • Professor de Postgrau per a l’obtenció del títol d’Expert en Relacions Laborals i Seguretat Social de la UIB.
 • Àrbitre del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) des de la seva constitució.
 • Membre de l’Associació Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social.
 • Conferenciant habitual en matèries sobre Dret Laboral i de la Seguretat Social.
 • Ponent Fòrum Aranzadi Social Illes Balears. Autor del llibre “Temes d’interès en matèria de transmissió d’empreses”, Editorial Aranzadi 2014, Thomson Reuters, i de nombrosos articles.
 • Assessor Jurídic de diferents Convenis Col·lectius sectorials en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’empresa.

Àrees d'especialització

Dret Laboral i de la Seguretat Social; Contenciós Administratiu Laboral i de la Seguretat Social; Dret Civil i Mercantil.

Idiomes

Castellà | Anglès | Francès | Català