bfont@bufeteantoniofont.com

Bárbara Font

  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Granada, any 2005.
  • Diploma d’Estudis Avançats (Doctorat)
  • Departament de Dret Constitucional de la Universitat de Granada, any 2007.
  • Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació any 2015.
  • Advocada en exercici de l’Il·lustre Col·legis d’Advocats dels Illes Balears des de l’any 2006.

Àrees d'especialització

Dret Laboral i de la Seguretat Social; Contenciós Administratiu Laboral i de la Seguretat Social; Dret Civil.

Idiomes

Castellà | Anglès | Català