Antonio Font

afont@bufeteantoniofont.com

Fundador Advocat i Graduat Social

Àrees d'especialització

Dret Laboral i de la Seguretat Social; Contenciós Administratiu Laboral i de la Seguretat Social; Dret Civil i Mercantil.

Antonio Puig

tpuig@bufeteantoniofont.com

Advocat

Àrees d'especialització

Dret Civil, Administratiu i Laboral.

Bernardo Requena

brequena@bufeteantoniofont.com

Advocat

Àrees d'especialització

Laboral i de la Seguretat Social; Contenciós Administratiu Laboral i de la Seguretat Social i Dret Administratiu.

Eugenia Fernández

efernandez@bufeteantoniofont.com

Advocada

Àrees d'especialització

Dret Civil, Mercantil i Tributari.

Javier Oleaga

joleaga@bufeteantoniofont.com

Advocat

Àrees d'especialització

Dret Civil i Dret Penal.

Bárbara Font

bfont@bufeteantoniofont.com

Advocada

Àrees d'especialització

Dret Laboral i de la Seguretat Social; Contenciós Administratiu Laboral i de la Seguretat Social; Dret Civil.

Antònia Oliver

aoliver@bufeteantoniofont.com

Advocada

Àrees d'especialització

Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Miguel Font

mfont@bufeteantoniofont.com

Economista i Advocat

Àrees d'especialització

Dret Tributari, Dret Mercantil, Dret Comptable, Anàlisi Economicofinancera i Empresa Familiar.

Magdalena Font

mmfont@bufeteantoniofont.com

Economista

Àrees d'especialització

Dret Tributari i Dret Comptable.

Inés García

igarcia@bufeteantoniofont.com

Economista

Àrees d'especialització

Dret Comptable i Dret Tributari.

Alejandro García

agarcia@bufeteantoniofont.com

Assessor Laboral

Àrees d'especialització

Confecció de nòmines i Seguretat Social, Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Victoria Hermosel

vhermosel@bufeteantoniofont.com

Assessor Laboral

Àrees d'especialització

Inscripció d'empreses, afiliació, altes, baixes, cotització i contractació laboral. Dret del treball i de la Seguretat Social.