Gestió de Personal

 • Obertura de Centres de Treball.
 • Inscripció d’empreses al Règim General o Especial de la Seguretat Social corresponent.
 • Afiliació, alta, baixa o variacions en Règim General o Especial de la Seguretat Social (sistema XARXA).
 • Contractes Laborals (assessorament i gestió).
 • Control de venciments de contractes.
 • Confecció i Càlcul de Nòmines i liquidació de treballadors.
 • Confecció de llistats i resums de retribucions.
 • Confecció de llistats de transferències a entitats de crèdit.
 • Confecció models TC-1 i TC-2 de la Seguretat Social.
 • Procés de càlcul dels butlletins de cotització a la Seguretat Social (sistema XARXA).
 • Tramitació dels Parts d’accidents de treball (Sistema DELTA).
 • Tramitació de parts de baixa, alta i confirmació d’Incapacitat Temporal per mitjans telemàtics.
 • Confecció de la comunicació de dades al pagador a l’efecte d’IRPF (model 145).
 • Confecció del certificat d’ingressos, retencions i deduccions a l’efecte de declaració anual de l’IRPF.
 • Declaracions periòdiques i resums anuals d’IRPF.
 • Certificats d’empresa a l’efecte de sol·licitud de prestacions.
 • Assessorament en matèria de treballadors extracomunitaris.
 • Ajornaments de deutes amb la Seguretat Social.