Principals novetats a la declaració de l’IRPF 2016

Volem informar sobre les principals novetats a tenir en compte a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2016: 1. La tarifa aplicable a la Base Liquidable de l’Estalvi serà la següent: Exercici 2016 Base liquidable Tipus 0 – 6.000 19,00% 6.000 – 50.000 21,00% > 50.000 23,00% […]

Impost de Societats: pagaments fraccionats

Per la present, passem a informar-los sobre les principals novetats en matèria tributària contingudes al Reial decret-llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s’introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic: Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2016, es modifica el règim legal dels […]

Impost de societats 2015

Per la present, passem a informar-li sobre les principals novetats a tenir en compte a la declaració de l’Impost de societats corresponent a l’exercici 2015: Es crea una definició del concepte d’activitat econòmica. En el cas d’arrendament de béns immobles, s’exigirà l’existència de, almenys, una persona emprada amb contracte laboral i a jornada completa. Es […]